Hải sản tươi sống

800.000
Free ship
90.000
Free ship
220.000
Free ship
250.000
Free ship
liên hệ
Free ship
125.000
Free ship
75.000
Free ship
100.000
Free ship

Khô cá

75.000
Free ship
100.000
Free ship
145.000
Free ship
140.000
Free ship
90.000
Free ship
220.000
Free ship
250.000
Free ship
180.000
Free ship

Chả cá

100.000
Free ship
75.000
Free ship
95.000
Free ship
100.000
Free ship
75.000
Free ship
80.000
Free ship

Phản hồi của khách hàng